Andrejs Gluhovs – Valmieras 2. vidusskolas direktors, sporta skolotājs

Vlada Kalniņa – lietvedības sekretāre

Vjačeslavs Piskunovs – direktora vietnieks izglītības jomā (mācību un metodiskais darbs),  Bilingvālās izglītības pilsētas MA metodiķis, informātikas un ekonomikas skolotājs

Jeļena Morozova – direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs), vēstures, kultūras vēstures un psiholoģijas skolotāja

Natālija Šilde – E-klases administratore, matemātikas skolotāja\\\

 

Tatjana Keiša – Pirmsskolas izglītības grupas struktūrvienības vadītāja

direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

* pieņemšanas laiki un e-pasti  sadaļā kontakti