Valmieras 2. vidusskolas pašvērtējums 2019./2020.m.g. Pasvertejuma_zinojums_2019_V2V_web

Aktualizētais Valmieras 2.vidusskolas pašvērtējums par 2016.-2018.m.g. uz 01.09.2018. (Pašvērtējuma zinojums)