Aktualizētais Valmieras 2.vidusskolas pašvērtējums par 2016.-2018.m.g. uz 01.09.2018. (Pašvērtējuma zinojums)