Noteikumi, kas jāņem vērā vecākiem, ja viņi dodas uz ārzemēm

Ja bērna abi vecāki dodas uz ārzemēm strādāt, tad obligāti ir jānokārto pilnvara, t.i., ar cilvēku, kuram vecāki uztic pieskatīt un audzināt savu bērnu.

Šo pilnvaru vēlams (kopijas veidā) iesniegt klases audzinātājam/-ai!!! Ja gadījumā ar bērnu, kas notiek, tad klases audzinātājs/-a zina pie kā griezties, kā arī drošības ziņā, piemēram, ja bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība (steidzama operācija), tad ir pilnvarotā persona, kas var oficiāli parakstīt dokumentus – pretējā gadījumā jūsu bērnam netiks sniegta medicīniskā palīdzība.

Ja uz ārzemēm vecāki dodas kopā ar bērnu/-iem (mācību gada laikā), tad par to ir jāinformē izglītības iestāde, kurā Jūsu bērns mācās un jāiesniedz rakstisks vecāku iesniegums skolas direktoram!