2008.

Vladimirs Mercs, fizikas skolotājs par ilggadīgu, apzinīgu, radošu un izcili pedagoģisku meistarību un vienmēr pozitīvu saskarsmi ar skolēniem, kolēģiem un vecākiem.

Ņina Ivanova, matemātikas skolotāja par godprātīgu, apzinīgu un radošu pedagoģisko meistarību

2009.

Gaļina Ozola, matemātikas skolotāja par ilggadēju radošu darbu, augstu profesionālismu un pašaizliedzību

Marina Koļčinska, pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģe par ilggadēju radošu darbu, augstu profesionālismu un pašaizliedzību

2010.

Ņila Zaiceva, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja, par ilggadīgu, apzinīgu un radošu darbu skolā, uzticību savai profesijai un profesionālismam

Lauma Gagaine, pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģe par radošu pieeju latviešu valodas pasniegšanā pirmsskolas vecuma bērniem

2011.

Ina Mole, latviešu valodas un literatūras skolotāja, par ilggadīgu, apzinīgu un radošu darbu skolā un uzticību savai profesijai

2012.

Regīna Šķista, pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģe par augsti profesionālu, kvalitatīvu un radošu darbu, īstenojot pirmsskolas izglītības programmu

2013.

Vjačeslavs Piskunovs, ekonomikas un informātikas skolotājs, par sasniegumiem Ekoskolas in vides izglītības programmu īstenošanā un zaļās domāšanas popularizēšanā

2014.

Tatjana Koziņeca, sākumskolas skolotāja, par augstu profesionālo meistarību un radošu darbību pedagoģiskājā procesā

2015.

Indra Eglīte, angļu valodas skolotāja, par augstu profesionālo meistarību un radošu darbību

2016.

Olga Suharževska, angļu valodas skolotāja, par aktīvu un radošu darbu multilingvālo izglītības programmu īstenošanā un projektu realizācijā.

Larisa Ļedovskiha sākumskolas skolotāja, par augstu profesionālo meistarību,  radošu darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā

2017.

Alla Sāre, latviešu valodas skolotāja, par latviešu valodas un bilingvālās izglītības metožu popularizēšanu.
Oksana Ļeontjeva, pirmsskolas izglītības skolotāja, par nozīmīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības kvalitātes veicināšanā.