Olimpiāžu uzvarētāji 2012./2013. m.g.

 

Nr.

Olimpiādes priekšmets

Vārds, Uzvārds

Klase

Skolotājs

Rajons, novads,
valsts

1.

Latviešu valoda un literatūra

Aleksejs Jakovļevs

8. klase

INA MOLE

2. vieta, latviešu valodas olimpiāde, 2. posms (izglītības iestādēm,kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)

2.

Latviešu valoda un literatūra

Marks Lēvis

7. klase

IVETA GACKA

2. vieta, latviešu valodas olimpiāde, 2. posms (izglītības iestādēm,kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)

3.

Latviešu valoda un literatūra

Anastasija Mamedbekova

7. klase

IVETA GACKA

3. vieta, latviešu valodas olimpiāde, 2. posms (izglītības iestādēm,kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)

4.

Latviešu valoda un literatūra

Savelijs Suharževskis

7. klase

IVETA GACKA

atzinība, latviešu valodas olimpiāde, 2. posms (izglītības iestādēm,kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)

5.

Ķīmija

Veronika Ribcova

10. klase

ŅINA SOKOLOVA

atzinība, pilsētas un starpnovadu 9.-12.klašu skolēnu olimpiādes ķīmijā

6.

Matemātika

Jūlija Želtkeviča

9. klase

TATJANA KOĻESŅIKOVA

atzinība, pilsētas un starpnovadu 5.-8.klašu skolēnu olimpiādes matemātikā

7.

Matemātika

Aleksandrs Nikolajevs

3. klase

TATJANA GUSAKOVA

1. vieta, pilsētas un starpnovadu 1.-4.klašu skolēnu olimpiāde matemātikā

8.

Matemātika

Viktorija Leškeviča

4. klase

TATJANA KOZIŅECA

atzinība, pilsētas un starpnovadu 1.-4.klašu skolēnu olimpiāde matemātikā

9.

Mazākumtrautību valoda (krievu valoda)

Svetlana Zariņa

9. klase

Svetlana Ņesterova

2. vieta, Vidzemes reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiāde

10.

Mazākumtrautību valoda (krievu valoda)

Jūlija Želtkeviča

9. klase

Svetlana Ņesterova

3. vieta, Vidzemes reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiāde

11.

Mazākumtrautību valoda (krievu valoda)

Aleksandrs Stasjuļevičs

8. klase

Oksana Štainmillere

Atzinība, Vidzemes reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiāde

12.

Mazākumtrautību valoda (krievu valoda)

Aleksandrs Kudo

9. klase

Svetlana Ņesterova

Atzinība, Vidzemes reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiāde

13.

Mazākumtrautību valoda (krievu valoda)

Jana Priedīte

11. klase

Oksana Štainmillere

1. vieta, Vidzemes reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiāde

14.

Mazākumtrautību valoda (krievu valoda)

Natālija Sosnovska

12. klase

Lidija Fjodorova

2. vieta, Vidzemes reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiāde

15.

Mazākumtrautību valoda (krievu valoda)

Anastasija Štainmillere

11. klase

Oksana Štainmillere

3. vieta, Vidzemes reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiāde

16.

Mazākumtrautību valoda (krievu valoda)

Viktorija Sadova

12. klase

Lidija Fjodorova

3. vieta, Vidzemes reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiāde

17.

Mazākumtrautību valoda (krievu valoda)

Viktorija Ribcova

10. klase

Svetlana Ņesterova

Atzinība, Vidzemes reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiāde

18.

Mazākumtrautību valoda (krievu valoda)

Radions Griņuks

11. klase

Oksana Štainmillere

Atzinība, Vidzemes reģiona krievu valodas (dzimtās) un literatūras mācību olimpiāde

Olimpiāžu uzvarētāji 2011./2012. m.g.

Olimpiāžu uzvarētāji 2010./2011. m.g.

Olimpiāžu uzvarētāji 2009./2010. m.g.