Valmieras 2. vidusskolas izglītojamo panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

Valmieras 2.vidusskolas izglītojamo mācību olimpiāžu un konkursu sasniegumi 2018./2019..m.g.

Valmieras 2.vidusskolas izglītojamo mācību olimpiāžu un konkursu sasniegumi 2017./2018.m.g.

Valmieras 2.vidusskolas izglītojamo mācību olimpiāžu un konkursu sasniegumi 2016./2017.m.g.

Valmieras 2.vidusskolas izglītojamo mācību olimpiāžu un konkursu sasniegumi 2015./2016.m.g.

Valmieras 2.vidusskolas izglītojamo mācību olimpiāžu un konkursu sasniegumi 2014./2015.m.g.

 

Skolas olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātu apbalvošanas pasākums Valmieras 2. vidusskolā 2015./2016.m.g.