Valmieras 2. vidusskolas Metodiskā padome

Valmieras 2.vidusskolas metodiskās padomes darba mērķus, saturu, uzdevumus, kā arī tiesības, pienākumus un darba formas nosaka Metodiskās padomes reglaments un tā darbojas saskaņā ar Skolas Nolikumu. Metodiskā padome organizē Valmieras 2.vidusskolas metodisko darbu, dodot iespēju ikvienam pedagogam uztvert un apliecināt sevi kā radošu personību profesionālā līmenī, mērķtiecīgi iesaistot pēc iespējas plašāku pedagogu loku skolas darba organizēšanā un pilnveidē.

Valmieras 2. vidusskolas Metodiskās padomes REGLAMENTS

Valmieras 2. vidusskolas Metodisko jomu REGLAMENTS

Skolas metodisko JOMU vadītāji 2019./2020.m.g.

Joma

Jomas vadītājs

Saziņai

Dabaszinātņu mācību joma Zigita Baldone zigita.baldone@valmiera.edu.lv
Matemātikas mācību joma Tatjana Koļesņikova tatjana.kolesnikova@valmiera.edu.lv
Tehnoloģiju mācību joma Irīna Baranova irina.baranova@valmiera.edu.lv
Valodu mācību joma Iveta Gacka Iveta.gacka@valmiera.edu.lv
Sporta un veselības mācību joma Viktorija Jupatova viktorija.jupatova@valmiera.edu.lv
Pirmsskolas mācību joma Tatjana Keiša tatjana.keisa@valmiera.edu.lv
Sākumskolas mācību joma Tatjana Koziņeca tatjana.kozineca@valmiera.edu.lv
Sociālās un pilsoniskās mācību joma Jeļena Morozova jelena.morozova@valmiera.edu.lv
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma Ina Mole ina.mole@valmiera.edu.lv
Iekļaujošās izglītības atbalsta metodiskā joma Anita Molotkova anita.molotkova@valmiera.edu.lv
Vērtībizglītības metodiskā joma Jeļena Morozova jelena.morozova@valmiera.edu.lv