CLIL nodarbību mērķis
veicināt integrētas satura un valodas mācīšanas attīstību skolēnu vidū, veidojot sadarbības tīklus ar citām skolām Latvijā un Eiropā, popularizēt CLIL pieredzi.

CLIL nodarbību  uzdevumi
• Radīt iespēju skolēniem attīstīt stabilas angļu valodas prasmes, pilnveidot zināšanas konkrētā priekšmeta apguvē;
• Realizēt priekšmetā ISVA;
• Veicināt pamatskolas un vidusskolas skolēnu konkurētspēju darba tirgū;
• Organizēt atbalstu CLIL projektā iesaistītajiem skolotājiem;
• Mācību materiālu bāzes papildināšana;
• Veicināt CLIL skolotāju stažēšanos ārzemēs, kā arī skolēnu iesaisti starptautisko programmu dalībā;

• Piedalīties Etwinning, Nord Plus, Erasmus+ programmās.