Klašu audzinātāji 2020./2021.m.g.

Klase Audzinātāja Klases telpa
D1. A klase Nataļja Primakova 311.
D1.B klase Sanita Eglīte 312.
D2. A klase Jeļena Vilemsone 309.
D3.A klase Larisa Ļedovskiha 307.
D4. A klase Tatjana Koziņeca 310.
D5.A klase Natālija Šilde 308.
D6.A klase Lidija Fjodorova 304.
D7. A klase Viktorija Jupatova 306.
D7. B klase Līga Priede 200.
D8. A klase Iveta Gacka 204.
D8. B klase Arkādijs Karavājevs 208.
D9. A klase Anita Molotkova 209.
10. A klase Olita Šarlāne 104.
10. BASIC klase Klāra Arefjeva
10. BASIC un Pašizaugsme un attīstība Sanita Zviedrāne
11. A klase Oksana Štainmillere 106.
11. N klase Oksana Karaļčuka
11. T klase Klāra Arefjeva
12. A klase Ina Mole 100.
12. N klase Velta Sniķere 202.
12. T klase Klāra Arefjeva