Interesē ģeogrāfija? Vēsture? Kultūra?
Tūrisms? Tradīcijas? Ekonomika? Valodas?

      Valmieras 2.vidusskola 2014./2015.m.g. uzsāks vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (tūrisma organizācijas) programmu.
    Lai palīdzētu vidusskolēniem sistemātiski gatavoties apzinātai karjeras izvēlei un daudzveidotu vidusskolas mācību programmu piedāvājumu, Valmieras 2. vidusskolā tika izstrādāta Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma. Programmas mērķis sekmēt personības izaugsmi, attīstību un karjeras veidošanu, kas balstās uz mūsdienīgu un profesionālu tūrisma izglītību sfērā – ceļojumu un pasākumu organizācija, vadīšana.     Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētās programmas virziens ir tūrisma organizācija, kur mācību priekšmeta obligāto saturu veido šādas tēmas: ievads tūrismā, pakalpojumu mārketings, viesmīlības pamati u.c. Tūrisma organizācijas apguves nodrošināšanai tika izstrādāti mācību priekšmetu standarti, kuri saskaņoti ar IZM Valsts izglītības satura centru.     Jaunās izglītības programmas sadarbības partneris ir Vidzemes Augstskola, Tūrisma virziena docētāji. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas ietvaros skolēniem būs iespēja apgūt divas svešvalodas, piedalīties praktiskās nodarbībās, ekskursijās, pārgājienos un izstādēs.
      9. klašu absolvent pievienojies V2V un ViA! Tā ir tava iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, piedalīties apmaiņas programmās skolēniem no ES un citām pasaules valstīm, gūt pirmos panākumus tūrisma jomā, iepazīties ar tūrisma vadības un ekonomikas uzsākšanas iespējām.
      Jaunajā izglītības programmā mācības notiks latviešu valodā.
      Vidusskolēniem no Latvijas novadiem piedāvājam iespēju dzīvot dienesta viesnīcā.
      Dokumentu pieņemšana no 12. jūnijā, katru dienu no plkst. 9.00-15.00, vai iepriekš vienojoties.

Tālrunis papildus informācijai – 64281559.