Tavas iespējas sākas tepat …

01011121 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma
01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
21011111 Pamatizglītības programma
23011112 Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) programma
21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015821 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
31011013 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma