Tavas iespējas sākas tepat …

  • apgūstot pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu;
  • apgūstot mazākumtautību pamatizglītības programmu;
  • apgūstot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu;
  • apgūstot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību tālmācības programmu.;
  • apgūstot speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem.