…PAR MUMS…

Valmieras 2. vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas atrodas Raiņa ielā 11., un darbojās Valmieras 2. vidusskolas paspārnē no 2000. gada.

PII filosofija „Kāpjam pa bērnības kāpnēm ar rotaļu, draudzību un gudrību”

Mūsu mērķi:
• Pilnveidot bērnu, kā personību ar savu vērtību apziņu;
• Attīstīt atbilstoši spējam un veselības stāvoklim, intelektuāli, garīgi un fiziski apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas lai sekmīgi sagatavotu pamatizglītības apguvei.
Mūsu uzdevums:
• Stiprināt bērna pastāvību caur ētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, to atklājot dažādos darbības veidos.

Pirmsskolas grupas apmeklē vairāk nekā 100 bērni vecumā no 1 gada 6 mēn. līdz 7 gadiem. Pirmsskolas grupas strādā 5 dienas nedēļā ar darbu laiku no 7.30- 19.00.

Mēs lepojamies ar PII radošu vidi, ar padziļinātām valodu mācībām, kad angļu valoda kā svešvaloda vai latviešu valoda kā otrā valoda tiek apgūtas ne tikai rotaļnodarbību veidā, bet arī ikdienas procesā, pirmsskolas skolotājām runājot ar bērniem visas dienas garumā.

Bērniem tiek organizētas attīstošas mūzikas, vizuālās mākslas, sporta un sporta deju nodarbības.Ikdienas darbu papildina ne tikai izklaidējoši, bet arī izglītojoši svētki, kuri nu jau ir kļuvuši par izglītības iestādes ikgadēju tradīciju. Bērnu un ģimenes svētku diena “Kur bērni, tur prieks”, pasākums “Mūs aicina skola”, Jautras stafetes ar vecākiem (atrakcijas, saldais galds, diskotēka), Ziemassvētku sarīkojumi, Draudzības ballītes, Mātes diena, Lieldienu sarīkojumi, Sporta dienas, Rudens svētki, u.c.

Atbalstu PII grupā sniedz sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas māsa.