Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības

Valmieras pirmsskolas izglītības grupas

piedāvātie INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI

2017./2018. mācību gads

 

  Picture 053

Pulciņš Vecuma grupa Nodarbību laiks Pedagogs, kontakttālrunis
Leļļu teātris un grāmatu pasaule 3-4,5-6 gadi Pirmdiena 16.30-17.00

Otrdiena 16.00-16.30

Marija Skujiņa – Meijiņa,
tālr.: 26720111
Vizuāla māksla 5-6 gadi Otrdiena 16.00-17.20.

Trešdiena 16.00-17.30

Rita Šaurova,
tālr.: 64227364
Deju pulciņš 5-6 gadi Otrdiena, plkst. 17.00 Rihards Bergs
Angļu valoda 5-6 gadi Trešdiena, plkst. 17.30 Jaroslava Hreškova
Šūšana 5-6 gadi Otrdiena 15.00-16.30 Marija Skujiņa – Meijiņa,
tālr.: 26720111
Florbols 5-6 gadi Trešdiena 9.00-11.00 Aigars Belasovs


Picture 054