Pirmsskolas izglītības grupas pulciņi 2012./2013. m.g.

Pulciņš Vecuma grupa Finansējums Nodarbību laiks Pedagogs, kontakttālrunis
„Leļļu teātris” un „Grāmatu pasaule” 3-6 gadi Vecāku maksa 0,80 Ls nodarbība Otrdiena
16.00 – 16.30 (3-4 gadiņu bērni)
16.35 – 17.05 (5-6 gadiņu bērni)
Marija Skujiņa – Meijiņa,
tālr.: 26720111
„Vizuāla māksla” 5-6 gadi Vecāku maksa 1,50 Ls nodarbība Ceturtdiena
15.50 – 16.30 (5 gadiņu bērni)
16.40 – 17.20 (6 gadiņu bērni)
Rita Šaurova,
tālr.: 64227364
„Deju pulciņš” 5-6 gadi Vecāku maksa 0,80 Ls nodarbība

Trešdiena

16.00 – 16.30 (4 gadiņu bērni)
16.30 – 17.00 (5-6 gadiņu bērni)

Olita Šarlāne,
tālr.: 26179390
„Angļu valoda” 4-6 gadi Vecāku maksa 0,80 Ls nodarbība

Pirmdiena

16.00 – 16.30 (4 gadiņu bērni)

Trešdiena
16.00 – 16.30 (6 gadiņu bērni)
17.00 – 17.30 (5 gadiņu bērni)

Olga Suharževska
Šūšana 5-6 gadi Vecāku maksa 1,00 Ls nodarbība

Piektdiena

16.00 – 17.00

Marija Skujiņa – Meijiņa,
tālr.: 26720111

          Picture 054