Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības

Valmieras pirmsskolas izglītības grupas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

2019./2020. mācību gadā

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība “Varavīksne“
2019./2020.m.g. – 6 grupas, 116 bērni

Grupas:
Jaunākā grupa (līdz 3 gadiem) ”Zaķēni“
Jaunākā grupa (līdz 3 gadiem) “Podziņas”
Jaunākā grupa (līdz 4 gadiem) “Vāverēni“
Vidēja grupa (3-4 gadi) “Lācēni”
Vecākā grupa (4-5 gadi) “Mārītes”
Sagatavošanas grupa (5-6 gadi) “Burtiņi”

Programmas:
Stradājam pec Vispārējas pirmsskolas izglītības programmas (Izlītības programmas kods 01011111, licence nr. V-9096) un Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmas(Izglītības programmas kods 01011121, licence Nr.V- 5787).