Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības

Valmieras pirmsskolas izglītības grupas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

2017./2018. mācību gadā

Strādājam pēc Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (Izglītības programmas kods 01011111, licence Nr. V – 9096) un Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (Izglītības programmas kods 01011121, licence Nr. V-5787). Šīs programmas sekmīgai īstenošanai ir izstrādātas un apstiprinātas šādas mācību programmas:

  • Latviešu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Matemātisko priekšstatu veidošanas programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Programma runas attīstīšanai pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Tēlotājdarbības programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Programma ekoloģiskajā audzināšanā un iepazīstināšanā ar dabu pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Sporta programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Programma sociālajām zinībām un ētikai pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Programma konstruēšanai un darbībai ar priekšmetiem pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem.