Pirmsskolas izglītības grupas skolotāji/audzinātāji

Direktora vietniece pirmsskolas jautājumos – Tatjana Keiša
Pirmsskolas skolotāja – Marina Koļčinska

Marinas devīze “Katrā bērnā ir saule, tikai dodiet tai spīdēt”.
Darba mērķis: Cieņa pret bērna personību apvienojuma ar saprātīgu prasīgumu.
Cenšos ievērot un bērna attīstīt to, kas viņā ir labs, tad sliktajam vienkārši nebūs vietas.

Pirmsskolas mūzikas skolotāja – Ligita Primakina

Devīze: Bērns ir mūzika, kurā vērts ieklausīties!
Mērķis:
Ar muzikālo nodarbību palīdzību sniegt bērniem prieku nodarboties ar mūziku. Padarīt viņu dzīvi interesantāku un skaistāku!
Uzdevums:
Radīt un nodrošināt bērniem pašizpausmes iespēju un apliecināt sevi radošā muzikālā darbībā ar skaņām, ritmiskām kustībām, skaņu rīkiem un mūzikas instrumentiem.

Pirmsskolas skolotāja – Regīna Šķista
Mīlestība pret bērniem – pirmsskolas skolotājas galvenā īpašība. Pirmsskolas skolotāja ir kā podnieks, kura rokās ir mīksts, piekāpīgs māls, kas pārveidojas par brīnišķīgu trauku. Un mans uzdevums, kā pirmsskolas skolotājai, aizpildīt šo trauku ar labumu, radošumu, zināšanām un iemaņām.
Manas īpašības, kuras izmantoju darbā ar bērniem:
• Labsirdība
• Izglītotība
• Atbildība
• Rūpes un uzmanība
• Radošums
• Artistiskums
• Komunikācija
Ar bērniem strādāju ap 30 gadiem. Savā laikā pabeidzu Rīgas Pedagoģisko skolu, kā arī ieguvu 1. līmeņa izglītību Latvijas Universitātē. Esmu daudzpusīga, ziemā patīk braukt uz pirti, pavasarī – daudz laika pavadu dārzā, vasarā savā atvaļinājumā patīk ceļot, kā arī braukt ar riteni , bet rudenī – lasīt sēnes. Esmu ne tikai pirmsskolas skolotāja, bet arī vairāku pasākumu vadītāja, kā arī vienkārši laba mamma un vecmamma.
Pirmsskolas skolotāja – Liene Vingre

“Viena pati es nevaru izmainīt pasauli, bet es varu iemest akmeni ūdenī, lai radītu daudzus mazus vilnīšus”. (Māte Terēze)
Skolotāja Liene ir pabeigusi RPIVA iegūstot profesionālo bakalaura grādu pirmsskolā un sākumskolā.
Valmieras 2.vidusskolas PII “Varavīksne” strādā no 2017. gada! Kopējais pedagoģiskais darbs jau 10 gadi, strādājot gan ar mazākiem, gan sagatavojot skolai!
Brīvā laikā patīk apgūt šūšanas prasmes, darinot attīstošas lietas gan saviem bērniem, gan savai grupiņai!

Pirmsskolas skolotāja – Lita Putniņa

Sākumā mēs bērnus mācam. Vēlāk paši no viņiem mācamies.” (Rainis)
Valmieras 2 vidusskolas PI Varavīksne strādāju kopš 2017. gada augusta. Bet kopumā par Pirmsskolas skolotāju strādāju jau 11 gadus. Tā nu ir sanācis ka visu šo laiku esmu strādājusi pie mazākajiem bērniņiem. Ir prieks redzēt, kā šis mazais cilvēciņš tiek ienest grupiņā- mazs,raudošs un reizē arī izbijies no nezināmā, izaug tavā acu priekšā un ar katru dienu kļūst pieaugušāks un pārliecinātāks par sevi. Savā darbā cenšos šiem mazajiem ķipariem sniegt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī kļūt pārliecinātākam par sevi.
No darba brīvajā laikā audzinu dēliņu, kopā ar ģimeni dodamies atpūta pie dabas. Mans hobijs ir rokdarbi, kam diemžēl šobrīd sanāk veltīt maz laika.

Pirmsskolas skolotāja – Ilona Buliņina

Par pirmsskolas skolotāju Ilona strādā ap 10 gadiem. Absolvēja RPIVA, kur ieguva bakalaura grādu pedagoģijā. Ilona ir centīga, radoša, komunikabla un ar humora izjūtu.

Pirmsskolas skolotāja – Anita Eberharde

“Bērni ir kā puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet, kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem. (Zenta Mauriņa)
Par sevi: Esmu pozitīvi domājoša, mierīga un smaidīga, ar augstu atbildības sajūtu pret uzticētajiem pienākumiem. Dzīve man ir devusi brīnišķīgu iespēju būt par skolotāju. Ar prieku palīdzu mazajiem ķipariem iepazīt pasauli un sniedzu atbalstu, kad tas ir nepieciešams.
Izglītība: Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola bakalaura studiju programma, kvalifikācija- sākumskolas skolotāja.
Latvijas Universitātes bakalaura studiju programma, kvalifikācija – pirmsskolas skolotāja.

Pirmsskolas skolotāja – Lauma Gagaine
Pirmsskolas skolotāja – Alīna Ošiņa

Bērni jau ir laime, viņi nes laimi mājās… (R. Blaumanis)
Skolotāja Alīna PII “Varavīksne” strādā kopš 10.jūlija 2018.gada. Pašlaik aktīvi savieno darbu ar mācībām Latvijas Universitātē, Pirmsskolas izglītības pedagogs.
Brīvo laiku Alīna pavada teātros, izstādēs, muzejos. Patīk ceļot uz ārzemēm un iepazīt citas kultūras. Labākā atpūta priekš Alīnas ir laba grāmata un tase kafijas.
Kopš bērnības auklējot mazo māsīcu Alīna zināja, ka saistīs savu dzīvi ar pedagoģiju.

Pirmsskolas skolotāja – Karīna Priedīte
Pirmsskolas skolotāja – Oksana Ļeontjeva

“Palīdzēt bērniem paust un baudīt šo neizmirstamu laiku, kas saucās – bērnība” (O. Ļeontjeva)
Oksana ieguva augstāko pedagoģisko izglītību , kā arī papildina savas zināšanas dažādos kursos. Brīvajā laikā patīk baudīt labu mūziku,apmeklēt teātra izrādes, lasīt grāmatas un apgūt mākslu.

Pirmsskolas skolotāja – Tatjana Sadovska

“Bērniem ir jādzīvo skaistuma, spēles, pasakas, mūzikas, attēla, fantāzijas, daiļrades pasaulē” (V.A.Suhomļinskis)

Pirmsskolas izglītības pedagogs Tatjana 1985.gadā pabeidza Rīgas pedagoģijas skolu pēc specialitātes Pirmsskolas audzināšana.  2010.gadā pabeidza RPIVA pēc specialitātes Pirmsskolas izglītības pedagogs. Tatjana par pedagogu strādā gandrīz 20 gadus. Bīvajā laikā patīk lasīt labas grāmatas, klausīties klasisko mūziku un atpūsties pie dabas.

Pirmsskolas skolotāja – Marina Šuverova

“Ja par bērna neveiksmēm izturas saprotoši, viņš mācās būt pacietīgs.” (Marija Montesori)
Marina uzskata, ka pedagogs ir bērna partneris, draugs un palīgs pašizglītības procesā, kas palīdz bērnam attīstīt visas slēptās enerģijas (garīgo,intelektuālo, fizisko utt.), palīdz sasniegt skaidrāku prātu, stiprāku raksturu. Skolotāja uzdevums ir palīdzēt bērnam organizēt aktivitātes, iet savu unikālo ceļu, pilnībā realizēt savu potenciālu.

Pirmsskolas skolotāja – Aija Kraukle

“Audzināšanu, kas balstīta uz bērnu izprašanu un sadarbības veicināšanu, paturot prātā, ka noteicošais vārds ir vecākiem, sauc par pozitīvo audzināšanu”. /Dž. Grejs/
Strādāju V2V struktūrvienībā “Varavīksne” kopš 2019. gada kā latviešu valodas skolotāja.
Ir augstākā pedagoģiskā izglītība, bet uzskatu, ka jāmācās un jāpilnveido savas zināšanas visu mūžu. Patīk dejot, lasīt labas grāmatas, adīt un pavadīt laiku ar savu ģimeni pastaigās, sarunās un spēlēs.

Pirmsskolas sporta skolotāja – Agija Veinberga
Pirmsskolas sporta skolotāja – Olita Šarlāne
Pirmsskolas sporta skolotāja – Viktorija Jupatova