Valmieras 2. vidusskolas izglītības jauktās un vidējās grupas
DIENAS REŽĪMS

No 8.30 Rīta rosme
8.40 Brokastis
9.10 – 10.15 Nodarbības
10.35 – 11.30   Pastaiga, rotaļas svaigā gaisā
11.50 Pusdienas
12.30 – 15.00 Dienas miegs
15.00 – 15.20 Celšanās
15.25 Nodarbība
15.40 Launags
16.00 – 18.00 Individuālais darbs, rotaļas pēc bērnu izvēles

Informācija vecākiem

  • Pirmsskolas iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli bērni un bērna ārstēšana/atveseļošana nav pirmsskolas iestādes darbinieku kompetencē.
  • Ja bērns neapmeklē bērnudārzu, tad, lūdzu, informējiet grupas audzinātāju vai vadītāju Tatjanu Keišu (tel. 64207544) par neierašanās iemesliem.Pēc slimošanas ir nepieciešama ārsta zīme, kura apstiprina, ka bērns ir vesels un var apmeklēt bērnudārzu.
  • Ja bērns iestādi neapmeklē ģimenes apstākļu dēļ, vecākiem jāraksta iesniegums vadītājai. Ja iesniegums nav uzrakstīts vecākiem jāmaksā uzturēšanās maksa par šīm dienām.

Gadījumos, kad bērns tiek izņemts no iestādes uz laiku vai pavisam, vecākiem jāraksta rakstisks iesniegums, kas adresēts vadītājai.
Daži “likumiņi” vecākiem:

  •     lūdzu nedot bērnam līdzi uz bērnudārzu košļājamās gumijas,
  •     lūdzu nedot bērnam līdzi skaļas un agresīvas (šaujamās) rotaļlietas,
  •     ja ir nepieciešams bērnam lietot zāles, tad tās iedodiet audzinātājai rokās ar norādēm (saskaņojot to ar iestādes medmāsu),
  •     ja vēlaties iedot līdzi saldumus, tad, lūdzu, tādā daudzumā, lai visiem bērniem grupiņā pietiek. 🙂