Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības
Valmieras pirmsskolas izglītības grupas

DIENAS RITMS

2017./2018. mācību gads

Jaunākā grupa

(līdz 3g.).

Nr.1., Nr 2.

Vidējā grupa

(3-4g.)

Vecākā grupa

(4-5g.)

Sagatavošanas grupa

(5-6g.)

Bērnu pieņemšana, rotaļas, individuālais darbs 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.40 7.30 – 8.40
Rīta rosme 8.05 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40
Brokastis 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55
Rotaļnodarbības 9.00 – 10.10 9.00 – 10.20 9.00 – 10.50 9.00 – 11.10
Gatavošanas pastaigai 10.10 – 10.40 10.20 – 10.50 10.50 – 11.05 11.10 – 11.20
Pastaiga 10.40 – 11.30 10.50 – 11.40 11.05 – 12.05 11.20 – 12.15
Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām 11.30 – 11.50 11.40 – 12.05 12.05 – 12.25 12.15 – 12.30
Pusdienas 11.50 – 12.15 12.05 – 12.35 12.25 – 12.45 12.30 – 12.45
Gatavošanās dienas miegam, zobu tīrīšana, kāju mazgāšana (pēc nepieciešamības) 12.15 – 12.50 12.35 – 13.00 12.45 – 13.05 12.45 – 13.05
Dienas miegs 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.05 – 15.00 13.05 – 15.00
Celšanās, ģērbšanas, rotaļas, rotaļnodarbības 15.00 – 15.35 15.00 – 15.40 15.00 – 15.50 15.00 – 15.50
Gatavošanas launagam 15.35 – 15.45 15.40 – 15.45 15.40 – 15.45 15.40 – 15.45
Launags 15.45 – 16.10 15.45 – 16.10 15.45 – 16.10 15.45 – 16.10
Rotaļas, sarunas ar bērnu vecākiem, pastaiga, pulciņi, bērnu aiziešana mājās 16.10 – 19.00 16.10 – 19.00 16.20 – 19.00 16.20 – 19.00

 

Informācija vecākiem:
* Pirmsskolas iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli bērni un bērna ārstēšana/atveseļošana nav pirmsskolas iestādes darbinieku kompetencē.
* Ja bērns neapmeklē PI grupas, tad, lūdzu informējiet grupas audzinātāju vai PII vadītāju Tatjanu Keišu (tel. 64207544) par neierašanās iemesliem. Pēc slimošanas ir nepieciešama ārsta zīme, kura apstiprina, ka bērns ir vesels un var apmeklēt bērnudārzu.
* Gadījumos, kad bērns tiek izņemts no PII uz laiku vai pavisam, vecākiem jāraksta rakstisks iesniegums iestādes direktoram.
* Vieta PII saglabājas bērna slimības, karantīnas, vecāku slimības un atvaļinājuma laikā, kā arī periodā, kad PII ir slēgta.
* Ja bērns PII nav apmeklējis līdz 3 dienam (izņemot infekcijas slimības), vecāks iesniedz iesniegumu norādot kavējuma iemeslus.
* Par plānoto ilgstošu (vairāk kā 3 dienas) PII neapmeklēšanu attaisnojošu iemeslu dēļ (bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, vecāku atvaļinājums, citi neparedzēti gadījumi) vecākiem iepriekš rakstiski jāinformē PII administrāciju.Daži “likumiņi” vecākiem:

  •     lūdzu nedot bērnam līdzi uz bērnudārzu košļājamās gumijas,
  •     lūdzu nedot bērnam līdzi skaļas un agresīvas (šaujamās) rotaļlietas,
  •     ja vēlaties iedot līdzi saldumus, tad, lūdzu, tādā daudzumā, lai visiem bērniem grupiņā pietiek. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂