Jaunākā grupiņa (latviešu plūsma)

Audzinātājas: Lita Putniņa, Liena Vingre

PII mob.tel.: +371 29390395

Grupas devīze:

Gudrs bērns- kustīgs bērns, kustīgs bērns- gudrs bērns.

Grupas prioritārie uzdevumi 2017./2018.m.g.:

Veicināt emociju un jūtu , uzmanības, uztveres, domāšanas un atmiņas attīstību praktiskā un radošā darbībā
Izjust kustību prieku un attīstīt fiziskās spējas

Jaunākā grupiņa

Audzinātājas: Nadežda Daņiļenko, Regīna Šķista

PII mob.tel.: +371 29390395

PII mob.tel.: +371 29390395, v2v@valmiera.edu.lv

PII mob.tel.: +371 29390395, v2v@valmiera.edu.lv

Grupas devīze:

Mīlestības, prieka un zināšanu nekad nevar būt par daudz.

Grupas prioritārie uzdevumi 2017./2018.m.g.:

Sekmēt katra bērnā „Es” apziņas veidošanos un iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.

Vidējā grupiņa

Audzinātājas: Ilona Buliņina, Svetlana Fjodorova

PII mob.tel.: +371 29390395, v2v@valmiera.edu.lv

 

Grupas devīze:

Jūties kā mājās. Mājas vide rada drošības sajūtu un vēlmi iepazīt sevi, citus bērnus un apgūt visu jauno

Grupas prioritārie uzdevumi 2017./2018.m.g.:

Stiprināt bērna patstāvību caur ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.
Pilnveidot bērnu, kā personību ar savu un savas tautas vērtību apziņu. Sekmēt bērnu pozitīvu emociju un jūtu attīstību radošā darbībā.

Vecāka grupiņa

Audzinātājas: Jeļena Viļemsone, Oksana Ļeontjeva

PII mob.tel.: +371 29390395

Grupas devīze:
Чудные мальчишки и девчёнки:
Лепят, рисуют, танцуют, поют,
Дружно и весело, славно живут.
Любят считать с воспитателем дети,
С логопедом язык упражнять в своей речи.
Звуки учить. в догонялки играть,
А на прогулке футбол погонять!

Grupas prioritārie uzdevumi 2017./2018.m.g.:

– Audzināt mīlestību pret savu dzimto vietu un Dzimteni.
– Audzināt interesi par dažādiem mākslas veidiem attīstot prasmi zīmēt, veidot, aplicēt, izteiksmīgi skaitīt dzejoļus un spēlēt rotaļas- teātri, dziedāt un kustēties mūzikas pavadībā.
– Veidot priekšstatus par draudzību, taisnīgumu, drosmi.
– Audzināt kultūras un personīgās higiēnas iemaņas.

Sagatavošanas grupiņa

Audzinātājas: Sadovska Tatjana, Koļčinska Marina

PII mob.tel.: +371 29390395, v2v@valmiera.edu.lv

Grupas devīze:

Как пчёлки трудимся весь день,
Заниматься нам не лень!
Поумнеем, подрастём,
Дружно в школу мы пойдём!

Grupas prioritārie uzdevumi 2017./2018.m.g.:

– Iesaistīt bērnu pirmsskolas izglītībā, attīstīt atbilstoši spējām un veselības stāvoklim;
– Radošās spējas attīstām ar darbošanos teātru iestudējumos, piedalīšanos svētkos, bērnu rītos;
– Tikumiskā audzināšana norit caur daiļliteratūras lasīšanu.