Kāpjam pa bērnības kāpnēm ar rotaļu draudzību un gudrību!

Pirmsskolas izglītības iestāde ir dibināta 1961.gadā, Valmieras 2. vidusskolas paspārnē darbojas kopš 2000. gada.

Pirmsskolas izglītības iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido  valodu un dažādas prasmes vairāk nekā 100 bērni.

Mācības

Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošas prasmes, rūpējas par viņu  veselību, kā arī sagatavo  turpmākajām mācībām skolā. Katrā grupā ikdienā ar izglītojamiem darbojas  skolotājs logopēds, kas  veic  valodas korekcijas darbu.

Apgūtās valodas (latviešu, krievu un angļu) prasmes viņi pilnveido dažādās aktivitātēs (zīmēšanā, veidošanā, matemātikā,  mūzikas nodarbībās u.c), kā arī rotaļājoties,  ģērbjoties un citos darbības veidos.

Darbs ar vecākiem

Bērnu vecāki aktīvi piedalās dažādos radošos konkursos un pasākumos.

Izglītības iestādes darbinieki sadarbībā ar vecākiem ir radījuši labvēlīgu vidi bērnu attīstībai, viņu un radošai pašizpausmei. Regulāri  tiek iegādāti jauni mācību līdzekļi un papildināta rotaļu bāze.

Svētki

Pēc labi padarīta darba var arī atpūsties. Pirmsskolas izglītības iestādē tiek svinēti valsts svētki, veidotas patriotisma jūtas, cieņa pret valsts simboliku, mīlestība uz dzimto pilsētu.  Lai sekmētu bērnu interesi par sportu, tiek rīkotas sporta izpriecas un sporta svētki. Mūsu pedagogi ir prasmīgi aktieri un bieži iejūtas dažādās bērnu iemīļoto pasaku varoņu lomās, palīdz bērniem atšķirt labo no sliktā, veicinot tikumisko jūtu attīstīšanos. Arī bērni apgūst aktiermākslu, kas sekmē bērnu valodas attīstīšanos.