Karjeras spēle „Kā kļūt par profesionāli!”

Šonedēļ, Karjeras nedēļas ietvaros, laikā no 26.-30.oktobrim, Valmieras 2. vidusskolas 3.un 4.klašu skolēni aktīvi piedalījās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros izstrādātās elektroniskā vidē pieejamās spēles sevis un profesiju iepazīšanai  “Kā kļūt par profesionāli!” aprobācijā jeb izmēģināšanā. Kopumā visi 3. un 4.klases skolēni ar prieku un interesi iesaistījās karjeras spēlē, gūstot pozitīvas emocijas…