2020. gada Rotari kluba stipendiāte

Anna Koziņeca mācās Valmieras 2. vidusskolā no 1. klases. Visus skolas gadus ir mācījusies tikai labi un teicami. Jau sākumskolā bija ļoti motivēta, mācījās apzinīgi un radoši, izprotot mācību satura būtību, vienmēr ir pratusi plānot un organizēt savu mācību darbu. Vidusskolā vairāk sākusi interesēties par bioloģiju. Šajā priekšmetā ir rakstījusi zinātniski pētniecisko darbu, kuru veiksmīgi…