Atsākās ROBOTIKAS nodarbības

Ar 25.11.2019. ir atsākušās ROBOTIKAS NODARBĪBAS SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros. Katru otro nedēļu notiks nodarbības 2. un 3. klasei. Savukārt pirmišiem datorikas nodarbība notiek katru ceturtdienu. Darbošanās ar robotiem bērniem attīsta loģisko domāšanu, uzlabo spēju pieņemt lēmumus, analizēt, arī sadarboties komandā. Kā arī darboties ar LEGO…