Rīcības nedēļa Valmieras 2. vidusskolā

10. -31. 10. Plastmasas vākšana instalācijas izveidei Rīcības nedēļā. 11. -10. 11. Rīcības nedēļa “NĒ klimata pārmaiņām!”. Mācību priekšmetu ietvaros 6. klase matemātikas stundā novēroja transportu un veidoja mazus projektus tēmai “Transports un klimats” (datu vākšana, rezultātu grafiska  noformēšana). 11. 5. klase sagādāja barību skolas Dzīvās dabas stūrīša iemītniekiem un 7.a klase savāca līdzekļus mājas…

Veiksmīgas karjeras ABC!

8.novembrī Valmieras 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums- „Veiksmīgas karjeras ABC”, 9.-11.klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar veiksmīgas karjeras veidošanas priekšnosacījumiem, attīstot prasmes detalizēti izveidot savas karjeras plānu. Seminārā personības izaugsmes treneru vadībā 9.-11.klašu skolēni: analizēja, kas ir „ karjera”…