„Profesijas animācijā 1”

Otrdien, 5.novembrī, skolā notika karjeras atbalsta pasākums „Profesijas animācijā” 5.klases skolēniem, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums tika organizēts ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar profesijām, kas saistītas ar animāciju, un praktiskajās nodarbībās ļaut pašiem izmēģināt spēkus animācijas veidošanā. Pasākuma sākumā skolēni uzmanīgi klausījās lekciju un iepazinās ar dažādām profesijām,…