Individuālā atbalsta grupa gūst popularitāti skolēnu un vecāku vidū

Jau otro mācību gadu skolā darbojās Individuālā atbalsta grupa sākumskolas skolēniem. Grupas uzdevums ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu laika posmā pēc mācību stundām, palīdzēt sagatavot izglītojamajiem mājas darbus, organizēt brīvo laiku un atpūtu, intelektuāli attīstot izglītojamos paplašinot viņu redzesloku. IAG  režīmu sastāda grupas skolotājs, ietverot tajā: mājas darbu sagatavošanu; nodarbības atbilstoši IAG  darba grafikam…