PAVASARA RAKSTI IZŠUVUMOS

         Kā raibas  olas Lieldienu grozā skolas 2. stāva gaitenī rindojās Izšūšanas pulciņa  mazo dalībnieku krāsainie rokdarbi. Izstādē varēja aplūkot viņu šī gada veikumu – dažādās izšūšanas tehnikās rūpīgi darinātus spilgtus tauriņus , krāšņus ziedus, nebēdnīgus bumbierus, raibus putnus, smaidošas saulītes un citas mazo meistaru rokām izšūtās aplikācijas. Jāatzīmē , ka darbiņus, kas prasa pacietību…