Tālākizglītības iespēju diena „Lielceļš”

Otrdien, 16.aprīlī, notika Tālākizglītības iespēju diena „Lielceļš” Valmieras pilsētas skolu 8.-12.klašu skolēniem, lai iepazītos ar tālākizglītības iespējām pēc pamatskolas un vidusskolas absolvēšanas. Pasākumu organizēja Valmieras Izglītības pārvalde, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001  „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākumā piedalījās  visas Valmieras vidusskolas, popularizējot savas mācību programmas. Arī Valmieras 2.vidusskola prezentēja savu skolu un plašo…