„BRĪNUMLAUKS”- spēle par profesijām!

Piektdien, 1.februārī, Valmieras 2.vidusskolā notika karjeras atbalsta pasākums „Brīnumlauks!”- spēle par profesijām 3.klases skolēniem. Pasākumu noorganizēja un vadīja skolas pedagogs karjeras konsultants- Lolita Eklone, sadarbībā ar klases audzinātāju Jekaterinu Bojāri. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību  interaktīvā veidā ar spēles…