EKOZIŅAS DECEMBRĪ

Decembris ir gada noslēguma un  svētku mēnesis.   Šajā laikā esam raduši atskatīties uz padarīto un novērtēt savu veikumu. Arī Ekopadomes  dalībnieki ir gandarīti  par  saviem labajiem darbiem. Skolā norisinājās ZPD aizstāvēšana. Divi darbi bija veltīti veselīgam dzīvesveidam. Vienu  no  pētnieciskajiem darbiem bija izstrādājušas un  aizstāvēja  meitenes no Ekopadomes. Ekopadomes jaunieši piedalījās labdarības akcijā “Dari labu!”…