Skolēnu un vecāku ievērībai

Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem par higiēnas prasībām vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs aukstā laikā skolēni var palikt mājās. Skolēni vecumā līdz 12 gadiem izglītības iestādi var neapmeklēt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem, savukārt skolēni, kuriem ir 13 un vairāk gadu, var palikt mājās, ja gaisa temperatūra ir…

Pats savas dzīves kapteinis

Piektdien, 11.janvārī, Valmieras 2.vidusskolas 12.klases skolēni ,piedalījās karjeras atbalsta nodarbībā  „Pats savas dzīves kapteinis”, kuru vadīja skolas pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Straujiem soļiem tuvojas tas laiks, kad skolas laiks būs tikai atmiņās un nākamajiem vidusskolas absolventiem, jāsāk nopietni un atbildīgi plānot…

EKOZIŅAS DECEMBRĪ

Decembris ir gada noslēguma un  svētku mēnesis.   Šajā laikā esam raduši atskatīties uz padarīto un novērtēt savu veikumu. Arī Ekopadomes  dalībnieki ir gandarīti  par  saviem labajiem darbiem. Skolā norisinājās ZPD aizstāvēšana. Divi darbi bija veltīti veselīgam dzīvesveidam. Vienu  no  pētnieciskajiem darbiem bija izstrādājušas un  aizstāvēja  meitenes no Ekopadomes. Ekopadomes jaunieši piedalījās labdarības akcijā “Dari labu!”…

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Valmieras 2. vidusskolā.

Latvijas valsts simtgadības lielākā iniciatīva  “Latvijas skolas soma” ir valsts finansēta atbalsta programma, lai visiem 1. – 12. klases skolēniem dotu iespēju dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet būt klātienē, lai viņi varētu gūt citādu pieredzi, kuru nevar iegūt vien teorētiskās nodarbēs. Jācer, ka piepildīsies iniciatīvas “Latvijas skolas soma” patrona Ministru…