Projekta MORE LANGUAGES = MORE POSSIBILITIES

05.12.2018. Projekta noslēguma seminārs 04.12.2018. Valmieras 2.vidusskolā notika projekta “More languages = More Possibilities” (Vairāk valodu = vairāk iespēju) noslēguma seminārs, kurā projekta dalībnieki dalījās pieredzē ar kursos ārvalstīs gūtajiem iespaidiem, praksē izmantojamām metodēm un materiāliem. Visi dalībnieki atzina, ka dalība programmā Erasmus+ ir paplašinājusi redzesloku un devisi idejas un ierosmes jauniem darbiem un projektiem.…