EKOZIŅAS NOVEMBRĪ

10. – 2. 11. noritēja Rīcības nedēļa    “Plastmasai NĒ!”. Tās laikā tika iestādītas  100 ozolzīles. Izdīgušos stādiņus paredzēts pavasarī izstādīt dabā. 11. Novadījām meistarklasi skolā un   Valmieras iedzīvotājiem Vidzemes integrētajā   bibliotēkā. 11.Ekopadomes dalībnieki no 11. klases novadīja klases audzināšanas stundas 5.,6.,7., 9.un 10. klasēs, kurās stāstīja par plastmasas atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi. Ekopadome, turpinot…