Uzņemšana jau notiek! Topošie 10-klasnieki!

Šis ir īstais brīdis, lai kļūtu par vienu no mums – Valmieras 2. vidusskolas skolēnu! Uzņemšana jau notiek! 10. klases vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā  (kods 31 011 021) Valmieras 2.vidusskolā: o    padziļināta matemātikas un svešvalodu apguve; o   padziļināta fizikas, ķīmijas un bioloģijas apguve; Skola piedāvā: o    multilingvālo apmācību (mācības vairākās valodās) o    radošu…

Noslēgusies vasaras dienas nometne „S skolai – T toties – E esam – M mēs”

No 4.jūnija – 15.jūnijam Valmieras 2. vidusskolā norisinājās Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansētā nometne „S skolai  – T toties – E esam  – M mēs”. Divu nedēļu garajā nometnē piedalījās talantīgie bērni un bērni ar īpašām vajadzībām, tās laikā, apgūstot STEM jomas jautājumus un nodarbojoties ar praktiskām aktivitātēm, kas iekļāva sevī eksperimentus, novērojumus, laboratorijas darbus u.c.…