2017./18. mācību gada Ekoziņu noslēgums

Ir beidzies mācību gads un līdzi  tam noslēdzas gada garumā paveicamā Eko tēma „Skolas vide un apkārtne”. Tās mērķis bija uzlabot skolas teritoriju. Izvirzītie uzdevumi: palielināt velosipēdu vietu skaitu; izmantot skolas teritoriju praktiskai vides izziņai; turpināt teritorijas apzaļumošanu; izveidot vidi pēc iespējas drošāku (video novērošanas kameru uzstādīšana skolā); saglabāt bioloģisko daudzveidību skolas apkārtnē; atbalstīt Dzīvā…