Projekta MORE LANGUAGES = MORE POSSIBILITIES

05.12.2018. Projekta noslēguma seminārs 04.12.2018. Valmieras 2.vidusskolā notika projekta “More languages = More Possibilities” (Vairāk valodu = vairāk iespēju) noslēguma seminārs, kurā projekta dalībnieki dalījās pieredzē ar kursos ārvalstīs gūtajiem iespaidiem, praksē izmantojamām metodēm un materiāliem. Visi dalībnieki atzina, ka dalība programmā Erasmus+ ir paplašinājusi redzesloku un devisi idejas un ierosmes jauniem darbiem un projektiem.…

Skolēnu apliecības nozaudēšanas gadījumā

Skolēnu apliecības nozaudēšanas gadījumā, jārīkojas šādi: Jāuzraksta iesniegums skolā jāieskaita nauda (1,15 EUR) par atkārtotas apliecības izgatavošanu (piezīmēs norādot skolu, vārdu un uzvārdu). Un maksājuma uzdevumu jānosūta uz skolas kanceleju (v2v@valmiera.edu.lv) Rekvizīti: Valmieras pilsētas pašvaldība Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Reģ.Nr.90000043403 SEB banka; Konta Nr. LV94 UNLA 0018 0001 4225 5; Kods: UNLALV2X Swedbank AS;…

EKOZIŅAS NOVEMBRĪ

10. – 2. 11. noritēja Rīcības nedēļa    “Plastmasai NĒ!”. Tās laikā tika iestādītas  100 ozolzīles. Izdīgušos stādiņus paredzēts pavasarī izstādīt dabā. 11. Novadījām meistarklasi skolā un   Valmieras iedzīvotājiem Vidzemes integrētajā   bibliotēkā. 11.Ekopadomes dalībnieki no 11. klases novadīja klases audzināšanas stundas 5.,6.,7., 9.un 10. klasēs, kurās stāstīja par plastmasas atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi. Ekopadome, turpinot…

INFO skolēniem un vecākiem

Sakarā ar jauno skolas iepirkuma līgumu, paziņojam, ka no 2018. gada 1. decembra mainīsies pusdienu cena.

1. – 4. klase – 1.42 Eur
5. – 12. – 1.65 Eur

Skolniekiem, kuriem brīvpusdienām piešķirta 30 % atlaide – 1.15 EUR

SIA “Kantīne B”

Karjera un dzīvesveids

Piektdien, 30.novembrī, Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienības vakara (maiņu) vidusskolas 8./9.-12.klašu skolēni piedalījās pasākumā „Karjera un dzīvesveids”. Pasākuma dalībnieki izvērtēja vai mūsu ieradumiem, raksturam, prasmēm, spējām un vaļaspriekiem ir būtiska nozīme profesijas izvēlē, jo darbā pavadām lielāko daļu dzīves un profesionālie izaicinājumi arī veido mūsu personību. Dalībnieki iepazinās ar sabiedrībā pazīstamas personības, žurnālistes un pasākuma vadītājas…

Vai mīļākais mācību priekšmets –var būt starta punkts tavā karjerā?

Piektdien, 23.novembrī, Valmieras 2.vidusskolas 11.klases skolēni aktīvi piedalījās KA  pasākumā „Mīļākais mācību priekšmets – starta punkts tavā karjera’”, kurā tika noskaidrots vai mīļākais mācību priekšmets un darbības, kas tev padodas vislabāk ir starta punkts individuālas karjeras veidošanā. Pasākumā pārrunājām, ka ikvienam skolēnam ir kāds mācību priekšmets, kurš viņam patīk un padodas vislabāk par citiem. Kādam…

MĒS ESAM LATVIJA!

            Krāšņo rudens lapu virpulī, sveču gaismu siltumā un neskaitāmās sarunās par dzimto zemi tuvojās Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadiena.             Mūsdienu laikmetā vārds “Dzimtene” bieži vien zaudē savu līdzšinējo dziļumu un nozīmīgumu. Bet šis vārds aptver visas jūtas, vēsturi, mūsu iekšējo un ārējo pasauli, kas saistīta ar dzimto zemi.…

Atbalstīsim

LŪDZAM ATBALSTĪT!!! Mūsu skolēnu Daniila un Elizabetes Kurbatovu ģimenē notika nelaime. Viņu mātei, mūsu skolas absolventei – Natālijai Kurbatovai (Pavlova), nelaimes gadījuma rezultātā, ir gūti smagi smadzeņu bojājumi. Šobrīd viņas dzīvība tiek uzturēta ar mākslīgo atbalsta veidu. Natālijai ir nepieciešama nopietna ārstēšanās un rehabilitācija. Lūdzam, Jūsu finansiālo iespēju ietvaros, sniegt palīdzību, pārskaitot līdzekļus Natālijas vīram…

„Saldējuma ceļš” pirmskolā!

Otrdien, 6.novembrī, pirmo reizi notika karjeras izglītības pasākums Valmieras 2.vidusskolas pirmskolas sagatavošanas grupas bērniem „Saldējuma ceļš”. Mazie atsaucīgi un ar interesi devās izzinoši izglītojošā, muzikāli virtuālā ceļojumā, lai uzzinātu, kā top gardais kārums – saldējums.  Pasākumā bērni aktīvi sadarbojās un izmantoja savas zināšanas, pieredzi, ceļojot no laukiem, kur dzīvo fermeri un gotiņas līdz pat saldējuma…