EKO skolas apņemšanās I semestrī

17.09.2017. Veselīga dzīvesveida popularizēšana. Valmieras maratons 2017. Sākumskolas skolēni un skolotāji piedalās maratonā. 22.09.2017. Piedalamies Olimpiskā dienā 2017. Rīta vingrošana un zīmējumu konkurss “Mana sporta zāle dabā!”. Vidusskolas klasēs 18.09.2017. Sākumskolas dabas velšu izstāde. 12.10.2017. “Krāsaini smilšu terapija” 13.10.2017. “Slāvu svētki” (Покров/Miķeļi) Zīmējumu konkurss “Latvija ir brīnumzeme” 6.11.-12.11.2017. Rīcības nedēļa. Akcija “Palīdzēsim putniem ziema!” Septembrī…