Totālais diktāts 08.04.2017.

– Что происходит на свете?- А просто весна. – Просто весна, полагаете вы? – Полагаем. Мы уж давно её ждём и следы пролагаем В эти уснувшие ранней порою дома. – Что же в пору эту будет?- А будет Диктант. Самый Тотальный Диктант, полагаем… И потому всех друзей языка приглашаем Дружно прийти и успешно его написать.…

Notikušas apmācības “Logoritmika korekcijas procesā”

30.martā Valmieras 2.vidusskolā turpinājās logopēdu, speciālo skolotāju un pedagogu, kuri māca bērnus ar mācīšanās traucējumiem, tālākizglītības kursi. Mācības bija par logoritmiku, dažādiem darba paņēmieniem un to praktisku pielietošanu ikdienā. Bērna vispārējai attīstībai, īpaši runas un valodas attīstībā nozīmīgu lomu ieņem ritms – tā saklausīšana, atpazīšana, ritmizēšana, darbošanās ar ritma instrumentiem. Valmieras 2. vidusskolas logopēdes Anitas…