Vidzemes Augstskolā 17. martā notika Vidzemes reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konference. Konferences mērķi ir padziļināt skolēnu pētnieciskās darbības prasmes dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā, attīstīt prasmes patstāvīgi veikt pētnieciskus darbus, pilnveidot skolēnu prasmes iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem un noskaidrot labākos pētījumus. Darbs notika 10 sekcijās, ir izvērtēti…