IMG 7312

Skolotāju meistarklase Valmieras 2. vidusskolā

Jau četrus gadus Valmieras 2. vidusskola realizē CLIL (Integrētā satura un valodas apguve) programmu. Programmas mērķis radīt iespēju skolēniem attīstīt stabilas svešvalodas prasmes, realizējot mācību priekšmetu satura un svešvalodas valodas integrētu apguvi, tādejādi veicinot vispārizglītojošo skolu absolventu konkurētspēju Latvijas un Eiropas darba tirgū. Pateicoties sadarbībai ar Latviešu valodas aģentūru pēdējos gados, skola aktīvi iesaistījās dažādos…