0908

Noslēdz sadarbības līgumu ar Kohtla-Jarves Slāvu pamatskolu

2014. gada marta nogalē Valmieras 2. vidusskolas administrācija devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Igauniju, Kohtla – Jarves Slāvu pamatskolu, lai iegūtu jaunas atziņas un idejas, kā arī jaunus sadarbības partnerus, stiprinot pilsētu un skolu sadraudzību. Šā gada marta sākumā esam viesojušies Lietuvā, P. Vileišisa ģimnāzijā. Abu skolu tikšanās impulss – sadarbības līguma parakstīšana, kas ietver sevī iespējas attīstīt sadarbības projektus starp Lietuvu, Latviju un Igauniju, veicinot inovāciju ieviešanu mūsu sadraudzības skolās, daloties pieredzē par jauno pedagoģisko un IKT tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā, skolēnu apmaiņas projektiem, u.c.

Kohtla – Jarves Slāvu pamatskolā šī bija īpaša diena, kurai gatavojās gan skolēni, gan skolotāji, kā arī Kohtla-Jarves Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Olga Golovačova, kura iepazīstināja klātesošos ar Igaunijas izglītības sistēmu, aktualitātēm un attīstībās pamatnostādnēm, pievēršot uzmanību Kohtla-Jarves izglītības sistēmas koncepcijai un attīstības perspektīvām.

Slāvu pamatskolas direktore Irina Putkonena iepazīstināja ar izglītības jomas aktualitātēm Igaunijā, kā arī Kohtla-Jarves pilsētā. Raksturojot situāciju, direktore pievērsās gan iestāžu renovāciju projektiem, gan skolēnu skaita dinamikai, gan skolu piedāvāto izglītības programmu raksturojumam, jauno standartu pamatnostādnēm un dalījās savos iespaidos par jaunas algas sistēmas ieviešanu Igaunijā ar šī gada janvāri, jo viņi ir pārgājuši uz 36 stundu darba nedēļu. Direktores vietniece Svetlana Vladimirova pastāstīja par izglītības iestādes darbību. Pievērsās metodiskā darba virzieniem un panākumiem, raksturoja pašvaldības ieguldījumu izglītības jomas attīstībai pilsētā, dalījās informācijā un pieredzē darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem, par IKT auditu, u.c.